loading

Ubezpieczenia


Gwarancja Serwisowa Opel
 

Czy wiesz, że w łatwy sposób możesz przedlużyć gwarancję swojego nowego Opla aż do 5 lat?

Gwarancja Serwisowa Opel jest honorowana w całej Europie, ochroną ubezpieczeniową objęte są awarie wszystkich mechanicznych i elektrycznych elementów i zespołów pojazdu wchodzących w skład oryginalnego wyposażenia fabrycznego lub części zamiennych zatwierdzonych przez producenta pojazdu.

Ceny ubezpieczenia kosztów naprawy w ramach programu Gwarancja Serwisowa Opel. Opłata jednorazowa.

 

O ile chcesz 
wydłużyć gwarancję?

Pojemność skokowa silnika (w cm3)

do 1200od 1201 do 1600od 1601 do 2000powyżej 2001

o 12 miesięcy

970 zł998 zł1042 zł1085 zł

o 24 miesiące

1674 zł1732 zł1833 zł1905 zł

o 36 miesięcy

2682 zł2782 zł2941 zł3071 złWarunkiem bezpłatnych napraw w programie Gwarancja Serwisowa Opel jest wykonywanie przeglądów okresowych w autoryzowanym serwisie.

 

Nie wszystkie pojazdy mogą zostać objęte programem Gwarancja Serwisowa Opel, standardową, 24-miesięczną gwarancję oferujemy pojazdom:

 

 • eksploatowanym jako ambulanse, należącym do: policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej itp,
 • wynajmowanym w celach zarobkowych,
 • użytkowanym jako taksówki lub wykorzystywanym do nauki jazdy,
 • wykorzystywanym w sporcie samochodowym (rajdy, wyścigi)O programie General Motors - PZU S.A.


Na zlecenie General Motors oraz jego dealerów został opracowany przez największy w Polsce zakład ubezpieczeń PZU S.A. specjalny program ubezpieczeń komunikacyjnych.
 

Cena i warunki ubezpieczenia w programie są niezwykle korzystne.
 

Skorzystać z oferty programu może każdy posiadacz opla w wieku do 6 roku eksploatacji włącznie.

Oferta obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe:
 

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC).
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK).
 • ubezpieczenie autocasco w ruchu krajowym i zagranicznym (AC).
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 • ubezpieczenie Assistance Polska na terytorium RP (Assistance Polska).

   

Program dla Pojazdów marki Opel charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, a elementami wyróżniającymi go spośród ofert standardowych jest m.in.:

 

 • Zakres ubezpieczenia AC jest pełny, tj. obejmuje szkody z zakresu AC w ruchu i postoju oraz Kradzieży,
 • Suma ubezpieczenia nie ulega w czasie trwania ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie (odszkodowania).
 • Wartość pojazdu nowego nabytego na terytorium RP potwierdzona fakturą zakupu, nie ulega zmianie dla celów umowy ubezpieczenia w okresie 9 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że:
  a) przebieg pojazdu nie przekroczył 10.000 km,
  b) pojazd nie uległ uszkodzeniu,
  c) nie nastąpiła zmiana właściciela,
  d) nie nastąpiło obniżenie ceny fabrycznie nowego pojazdu o tych samych parametrach technicznych w punktach sprzedaży autoryzowanych przez producenta.
 • Suma ubezpieczenia NW wynosi 10 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym zawierane będzie przez jednostki organizacyjne PZU SA z posiadaczami pojazdów na ich wniosek, bez pobierania dodatkowej składki, po zawarciu pakietowego ubezpieczenia OC, AC, NW, Assistance Polska.
 • Likwidacja szkód następuje w formie bezgotówkowej w sieci serwisowej Opel.

   

Oferta cenowa w ramach Programu Promesa-PZU jest również bardzo atrakcyjna. W zależności od strefy taryfikacyjnej i rodzaju pojazdu, jego wieku oraz posiadanych przez klienta indywidualnych uprawnień do zniżki z tytułu dotychczasowej historii szkodowej wynosi ona odpowiednio:
 

 • dla pojazdów osobowych od 4% sumy ubezpieczenia pojazdu, za pełen pakiet ubezpieczeń OC/ZK, AC, NW, Assistance Polska
 • dla pojazdów ciężarowych o ładowności do 3,5 ton od 2,3 % sumy ubezpieczenia pojazdu, za pełen pakiet ubezpieczeń OC/ZK, AC, NW, Assistance Polska
   

Opłata składki następuje w trybie jednorazowym lub ratalnym - 2 raty lub 4 raty
 

W ramach Programu Promesa-PZU przygotowano również dodatkowe upusty, m.in.:
 

 • dla klientów zbiorowych z tytułu zakupu, posiadania i ubezpieczania większej ilości pojazdów
 • dla posiadaczy pojazdów z zainstalowanym specjalnym systemem zabezpieczającym przed kradzieżą np. GPS
O Promesa Plus

Administratorem programu ubezpieczeniowego General Motors - PZU S.A. jest firma Promesa Plus Sp. z o.o.. Promesa Plus jest nowoczesną agencją ubezpieczeniową, stosującą innowacyjne procedury akwizycji ubezpieczeń oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne. Szczególną kompetencją spółki jest właśnie administrowanie masowymi programami pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.promesaplus.com 

promo 
Do góry