loading

Program Operacyjny "Inteligenty Rozwój"

 

Program Operacyjny "Inteligenty Rozwój"

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu
Dotacja na Kapitał Obrotowy.

Planowane efekty
Utrzymanie działalności.

Wartość projektu
214 339,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich
214 339,26 zł

Do góry